Utbildningar

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Som chef är det viktigt att du är ansvarstagande, mottaglig och rättvis, samt fungerar som en förebild för sina medarbetare. Det är ett enormt viktigt uppdrag som kräver rätt verktyg – struktur, ledarskap och tålamod. Med vår grundläggande chefsutbildning får du den kompetens du behöver för att få en bra start i din nya roll som ledare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ny som chef eller strategiskt ansvarig, har personal- och budgetansvar eller som har varit chef ett tag, men inte hunnit gå någon chefsutbildning tidigare. Du kanske behöver lära dig grunderna i att leda, motivera eller kommunicera med dina medarbetare. Efter avslutad utbildning kommer du som ledare att ha de verktyg du behöver för att kunna skapa engagemang, hantera konflikter och forma ett fungerande och framgångsrikt ledarskap. Som ledare ska du kunna motivera och få dina medarbetare att växa i sina roller – och där är du som chef en avgörande faktor.

Innehåll

För att du som chef ska kunna applicera erfarenheter och kunskaper på verkliga situationer kopplas utbildningens innehåll till deltagarnas verklighet.
Under kursens gång varvar vi teori med praktiska övningar som exempelvis ledarskap, medarbetarsamtal, konflikthantering samt presentationsteknik och avslutas med att du får göra en unik handlingsplan för din vidareutveckling som chef.
Det finns även möjlighet att komplettera utbildningen med en individuell uppföljning av handlingsplanen under tre månaders tid. Du får då ytterligare tre timmar coachande samtal tillsammans med en av våra professionella coacher.

Det här ingår i utbildningen:
● En introduktion till arbetsrätt
- Vad jag kan kräva av mina medarbetare, MBL och kollektivavtal
● Ledarskap
- Att gå från att vara en i "gänget" till att bli chef
- Synen på min roll. Vad finns det för förväntningar?
- Chefskap - ledarskap
- Motivation, vilja och drivkrafter
- Coachning som metod
- Feedback som kraftfullt verktyg
● Hur hänger vision, affärsidé, strategi, kompetensplan och medarbetarsamtal ihop?
● Medarbetarsamtal
● Lönesamtal
● Företaget/organisationens återkommande aktiviteter som chef
● Konflikthantering och svåra samtal
- Vad är en konflikt?
- Att gå från destruktiva konflikter till konstruktiva konflikter.
- Vad kan jag tänka på i konflikter?
● Grupputveckling
- Hur skapas det effektiva teamet?
- Hur får jag medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa?
● Presentationsteknik  • 2024-10-01 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-10-01
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Ny som chef - grundläggande chefsutbildning