Teknik

Elunderhåll

Elunderhåll

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om felsökning och elunderhåll på maskinutrustning. Kursen erbjuder ett stort antal praktiska övningar.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till mekaniker och processpersonal som bl a vill lära sig grunderna om felsökning och elunderhåll på maskinutrustning.

Innehåll

• Elektriska grundbegrepp och mätteknik.
• Elsystemets uppbyggnad, kopplingsutrustning, apparater mm
• Elmaskiner, skydds- och kringutrustning.
• Elfaran, gällande regler, skyddsåtgärder, behörighet
• Läsning av elscheman, standardisering
• Rikligt med praktiska övningar, felsökning på industriella utrustningar mm