Teknik

Elsäkerhetsledare

Elsäkerhetsledare

Föreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50110-1 ställer krav på att de som utför elektriskt arbete har rätt elsäkerhetskompetens. Efter genomförd utbildning kan du som deltagare utses som elsäkerhetsledare för egna arbeten och för arbetslag i enlighet med de krav som gällande föreskrifter och standarder ställer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som ska verka som elsäkerhetsledare för egna elarbeten eller verka som elsäkerhetsledare för arbetslag.

Innehåll

Genomgång av elfaran, föreskrifter och standarder för arbete i yrkesmässig verksamhet och skötsel av elektriska anläggningar. Arbetsledningens uppgifter och elsäkerhetsledarens uppgifter. Riskhantering i planeringsfasen samt innan arbetet påbörjas. Gruppövningar/ rollspel.