Teknik

Elteknik för icke elektriker

Elteknik för icke elektriker

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i elteknik för att kunna förstå och genomföra felsökning och avhjälpande åtgärder på enklare elsystem.

Målgrupp

Personer som i sitt arbete behöver ökad kännedom om el och elinstallationer såsom montörer, fastighetsskötare, mekaniker etc.

Innehåll

Dag 1, Elsäkerhet
- Elfaran, fall ur verkligheten
- Elsäkerhet, risker, skydd mot elchock och ljusbåge
- Ansvar inom elsäkerhet
- Orientering om Svensk elsäkerhets- och arbetsmiljölagstiftning
- Orientering om Svensk standard SS-EN 50110-1
- Riskhantering
- Elektriska grundbegrepp
- Elsystemets uppbyggnad

Dag 2, Tillämpad elteknik
- Elektriska grundbegrepp
- Mätteknik
- Distributionssystemet
- Elmaskiner, kopplingsutrustning, apparater m.m.
- Schemaläsning
- Praktiska övningar

Ni som vill gå utbildning i endast Elsäkerhet deltar Dag 1 och ni som vill gå båda delarna deltar Dag 1 och 2. Går du endast dag 1 så är priset 4900 kr/ deltagare exkl. moms.

Elteknik för icke elektriker