Teknik

Hydraulik, fortsättning

Hydraulik, fortsättning

Efter kursen skall deltagaren känna till olika typer av pumpar, deras för- och nackdelar samt olika styrningar. De vanligaste funktioner inom elektrohydraulik kommer att behandlas så att deltagarna skall känna igen uppbyggnad av sekventiell styrning, kunna använda sig av väg-tid diagram och SFC (Sequential Function Chart). Deltagaren skall kunna utnyttja den elektriska/elektroniska styrenheten samt kunna programmera enkla styrningar. I denna utbildning kommer även analoga signaler att användas tillsammans med proportionalventiler. Deltagaren lär sig känna till faror vid hastighetsreglering och hur man inverterar signaler för att uppnå maximal säkerhet.

Målgrupp

Elektriker, ingenjörer, tekniker och underhållspersonal samt alla som arbetar med hydrauliska system.

Innehåll

Repetition av grundläggande fysikaliska principer inom hydraulik
För- och nackdelar med olika pumptyper
Lösningar för styrning av kraft, hastighet och riktning:
1) Tryckstyrning med hjälp av proportionalventiler
2) Lastavkänning
3) Riktnings- og hastighetsstyrning med hjälp av olika ventilkombinationer
5) Olika typer av pumpstyrningar
Enkel genomgång av proportionalteknik
Energibesparing
Slangar och kopplingar
Montageteknik

Drift och underhåll:
Olika metoder vid förebyggande underhåll och felsökning

Säkerhet:
Fail safe
Nödstopp
Miljö och säkerhet

Övrigt:
En Siemens S7-200 PLC används som styrenhet. Programmering görs i ”ladderteknik” för att efterlikna relästyrning.
Övergripande systemförståelse prioriteras vad gäller samspelet mellan den elektriska/elektroniska styrenheten och de hydrauliska komponenterna. Kursen består av både teori och praktik, ca. 50 % av tiden används till praktiska övningsexempel.