ENERGISMART

ENERGISMART

OM PROJEKTET

Höstens höga energipriser har knappats undgått någon och för många företag har kostnaden för energiförbrukningen chockhöjts. Med stödet energismart får ditt företag hjälp med att skapa överblick på energianvändningen och förslag på hur energin kan användas på ett smartare sätt. Förutom att förslagen på åtgärder kan leda till sänkta kostnader så kan ditt företag också uppnå en effektivare energianvändning som minskar företagets miljöpåverkan.

Stödet vänder sig till små och medelstora företag i Halland. Insatsen finansieras av Region Halland, koordineras av TEK Kompetens och utförs av upphandlade energikonsulter.

Intresserade företag kan få upp till en halvdags energirådgivning av erfarna konsulter. Stödet kan innebära rådgivning, förslag på förbättringsåtgärder, granskning av elräkningar och energiförbrukningen samt besiktning av lokaler och maskinpark.

PROJEKTPERIOD
november 2022 – mars 2023

MÅL
Hjälpa företag att spara energi och sänka elkostnaderna. Erbjuda energirådgivning för att hantera den uppkomna energisituationen med rekordhöga elpriset.

MÅLGRUPP
Små och medelstora företag i Halland.

NYHETER OCH AKTIVITETER

KONTAKTPERSON

Nicklas Simonsson
nicklas@tek.se
072-255 77 41

FINANSIÄR