När energin används till rätt saker

Löften om elstöd och kompensation för höga elpriser har försenats och många företag har haft utmaningar med höga elräkningar under de senaste månaderna. Men precis innan jul kunde Region Halland ihop med TEK Kompetens presentera ett halländskt energistöd som små- och medelstora företag kan få för att göra något åt deras höga elkostnader.
Energismart är en insats där företag får kostnadsfri energirådgivning – en energiöversyn och förslag på hur energin kan användas på ett smartare sätt. Hitintills har över drygt 70 företag i Halland använt sig av den kostnadsfria energirådgivningen och fler har visat intresse. Företag som fått hjälp har varit väldigt tacksamma för proffsigt och enkelt stöd. Men Nicklas Simonsson, VD på TEK Kompetens vill att fler nyttjar stödet av flera anledningar.

– Ett så enkelt stöd som detta, ett mail eller ett telefonsamtal bort borde nås av fler företag! Det finns alltid saker att utveckla för att spara pengar och resurser. Att se över sin energiförbrukning kan leda till sänkta kostnader och en effektivare energianvändning som minskar företagets miljöpåverkan. Det blir en vinstsituation för både plånbok och samhälle, menar Nicklas Simonsson.

Martin Ivarsson driver ett lantbruk i Falkenberg och har en mjölkgård med runt 100 mjölkkor. Han är en företagare som nyttjat stödet och fått bekräftelse på att de han åtgärder han gjort och planerar att göra är rätt saker för att spara energi.

– Jag har väl till viss del redan gjort vissa saker på gården för att spara energi, men efter att ha fått den här energirådgivningen vet jag att jag lägger energi på rätt saker, säger Martin Ivarsson.

Magnus Thornberg driver konditoriet Regnbågen i centrala Halmstad och han har också nyttjat stödet. Rådgivningen var enkel och Magnus upplevde att förslagen på åtgärder var väldigt tydliga. Han beskriver att han blivit mer medveten om hur mycket energi som saker drar och vad han kan göra åt det.

– Ugnarna som vi använder till bakningen är energislukare. Vi har försökt baka så mycket som möjligt under morgonen när ugnarna går varma. Vi har även försökt undvika att köra maskiner som tar mycket energi att värma upp och där vi inte säljer så många varor, uppger Magnus Thornberg.

I Varberg ligger bolaget SWT Paper som sysslar med pappers- och pappersvarutillverkning. Här arbetar Magnus Lönnesjö som också tagit del av energirådgivningen. De har framför allt fått argument till sig som motiverar investeringar i exempelvis nya lysrör och lysrörsarmaturer i deras anläggningshallar.

– Vi fick hjälp att räkna på vilka besparingar vi kunde göra genom att investera eller byta ut viss utrustning. Det har i sin tur motiverat inköp som behöver göras, då vi kan se att det betalar sig snabbt, säger Magnus Lönnesjö.

Mikael Svensson är en av energikonsulterna som har dialog med företagen om deras energiförbrukning. Han beskriver att företagen som har fått stöd är nöjda och upplever att stödet varit enkelt och effektivt att ta del av.

– För att nämna ett exempel så har ett av företagen som vi har hjälpt har sagt att de fått väldigt mycket tillbaka för den lilla insatsen de själv har behövt lägga. Generöst och dessutom kostnadsfritt har gjort att företagens förväntningar överträffats, berättar Mikael Svensson.

OM ENERGISMART
Stödet riktar sig till små-och medelstora företag i Halland. Företagen erbjuds är upp till en halvdags energirådgivning av erfarna konsulter. Förutom att företagen får hjälp med att skapa överblick över energianvändningen, kan stödet innebära rådgivning, förslag på förbättringsåtgärder, granskning av elräkningar och energiförbrukningen samt besiktning av lokaler och maskinpark. Tips kan också ges vad gäller andra stöd som går att använda för att göra större satsningar och investeringar för nuvarande och kommande energibehov.

Projektet finansieras av Region Halland, koordineras av TEK Kompetens och utförs av upphandlade energikonsulter.

BOKA RÅDGIVNING
Intresse anmäls till: energi@tek.se
Vid frågor eller mer information kontakta:
Mikael Svensson
073-268 18 00


Foto: Montage med 3 bilder. Fotograf bild 2: Johanna Ivarsson