ENERGISMART - ETT ENERGISTÖD FÖR FÖRETAG

ENERGISMART - ETT ENERGISTÖD FÖR FÖRETAG
Höstens höga energipriser har knappats undgått någon och för många företag har kostnaden för energiförbrukningen chockhöjts. Nu kan vi på TEK Kompetens presentera en riktad insats för företag, där ni får hjälp med att använda energin smart och på så vis spara pengar.

Vad innebär energistödet?

Med stödet Energismart får ditt företag hjälp med att göra en energiöversyn för att skapa överblick på energianvändningen och förslag på hur energin kan användas på ett smartare sätt. Förutom att förslagen på åtgärder kan leda till sänkta kostnader så kan ditt företag också uppnå en effektivare energianvändning som minskar företagets miljöpåverkan.
Stödet vänder sig till små och medelstora företag i Halland. Projektet finansieras av Region Halland, koordineras av TEK Kompetens och utförs av upphandlade energikonsulter.

Intresserade företag kan få upp till en halvdags energirådgivning av erfarna konsulter. Förutom att företagen får hjälp med att skapa överblick över energianvändningen kan stödet innebära rådgivning, förslag på förbättringsåtgärder, granskning av elräkningar och energiförbrukningen samt besiktning av lokaler och maskinpark.

Låter detta intressant?

Anmäla ert intresse till: energi@tek.se
Om du har några frågor eller vill veta mer kan du kontakta energikonsulten Mikael Svensson mob. 073-268 18 00. Frågor ställs till samma e-postadress.
ENERGISMART - ETT ENERGISTÖD FÖR FÖRETAG