130 NÖJDA FÖRETAG FICK HJÄLP ATT KARTLÄGGA SIN ENERGIFÖRBUKNING

När elpriserna var som högst så fick företag i Halland stöd att se över sin energiförbrukning. TEK Kompetens samordnade insatsen och erfarna konsulter granskade bolagens energianvändning, dels för att minska kostnaderna, dels mindre miljöpåverkan genom effektivare energianvändning. Över 130 företag fick snabb och professionellt stöd och resultatet av insatsen var mycket nöjda företag.
Projektet "Energismart" startade hösten 2022 under en tid av energibrist och höga priser. Region Halland finansierade projektet och TEK Kompetens samordnade det, så att företagen kom i kontakt med erfarna konsulter som kunde hjälpa dem att göra energibesparande åtgärder och minska sina kostnader. Under en halvårstid fick hela 130 företag energirådgivning genom projektet, och responsen har varit överväldigande positiv.

Vilken hjälp fick företagen?

Företagen som deltog i projektet berättar att råden som gavs var både relevanta och uppfyllde deras förväntningar. Varje företag fick en genomgående översyn av olika åtgärder med förslag för att effektivisera sin energiförbrukning. Bland de åtgärder som diskuterades framhöll företagen vissa som mest relevanta. Det inkluderade byte av lysrör till LED-belysning, justering av ventilation och värmesystem, tätning av fönster och dörrar, samt installation av solpaneler för egen energiproduktion. Vissa företag fick också bekräftelse på att de redan hade vidtagit kloka åtgärder och investeringar inom energiområdet.

Företagen uppgav att dialogen och granskningen av deras energiförbrukning gav dem värdefull insikt och bekräftelse på att de var på rätt väg, samtidigt som det även fanns utrymme för förbättringar. En av företagen som fick ta del av energirådgivningen beskrev det som givande att se sin verksamhet med "energiögon" och få konkreta rekommendationer för att bli ännu mer energieffektiva och hållbara.

Vilka ändringar gjorde företagen?

Många av företagen har ännu inte hunnit genomföra de föreslagna förändringarna från energikonsulterna. Vissa företag nämnde dock att de fick nya insikter om hur de kan minska sin energianvändning och få hjälp att fatta beslut om energibesparande investeringar. Majoriteten av företagen planerar att investera i energisatsningar inom de kommande åren.

En framgångsrik satsning

Företagen har varit oerhört nöjda med insatsen och det stöd de har fått. Lantbrukaren Martin Ivarsson fick bekräftelse på att de planer han hade för att spara energi var de rätta, medan bagaren Magnus Thornberg fick hjälp att tänka om när det gällde uppvärmningen av bakugnarna som visade sig vara energislukare.

– Jag är stolt över att vi kunde sätta igång den här insatsen så snabbt och verkligen stötta företagen mitt i den kritiska perioden. Samtidigt som projektet hjälpte till att lösa "akuta bränder" blev det också en långsiktig satsning där företagen fick en överblick över vilka åtgärder som kunde leda till en mer effektiv energianvändning och minska företagens miljöpåverkan. Det blev en vinst för både plånboken och samhället, säger Nicklas Simonsson, VD på TEK Kompetens.

RELATERAD LÄSNING

När energin används till rätt saker: www.tek.se/nyheter/2023/02/...

Om energismart: www.tek.se/nyheter/2022/11/...