SMART KOMPETENS

SMART KOMPETENS

OM PROJEKTET

Smart kompetens är ett projekt som stärker företagens förmåga och vilja att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning med utgångspunkt från deras vardag och verklighet. Projektet vänder sig till företag i livsmedelsindustrin och målet med projektet är utveckla och testa en metod kring strategisk kompetensförsörjning som deltagande företag själva kan arbeta vidare med efter projekttiden.

Metoden ska vara skalbar till fler livsmedelsföretag och även företag i andra branscher. Metoden vi tar fram ska utveckla deltagarnas förståelse för och förmåga att arbeta med kompetensbehov kopplat till företagets mål. Under projektets gång ska de deltagande företagen på ett systematiskt sätt, ha påbörjat sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning och uppleva att de själva kan ta kommandot och påverka sin framtida kompetensförsörjning.

PROJEKTPERIOD
mars 2022 – december 2023

MÅL
Utveckla och testa en metod kring strategisk kompetensförsörjning som företagen själva kan arbeta vidare med efter projekttiden.

MÅLGRUPP
Företag i livsmedelsindustrin.

Metod för strategisk kompetensutveckling

Här är den metod som är framtagen i projektet för att arbeta med strategisk kompetensutveckling. Den riktar sig till personer i ledande befattning oavsett bransch. Metoden är framtagen och utvecklad tillsammans med fyra livsmedelsföretag i Halland. Den har förankring i forskning och har lett till goda effekter att uppnå företagens mål i projektet.

EFFEKTER AV ATT ARBETA STRATEGISKT MED KOMPETENSFRÅGOR
Vad kan du som företag vänta dig för effekter om du börjar arbeta strategisk med kompetensfrågor? Ni kan förvänta er ökat engagemang hos personalen, som i sin tur skapar ökad effektivitet. Ni kan minska sårbarheten och således minska kostnader. Ni blir mer attraktiva som arbetsgivare – personalen stannar och ni kan öka lönsamheten. Sist men inte minst har ni chans att följa med i det förändringstryck som råder, eftersom ständig förändring kräver ständig kompetensutveckling.

Ta del av metoden!

NYHETER OCH AKTIVITETER

Här kan du ta del av nyheter och aktiviteter som är relaterade till projektet.

KONTAKTPERSON

Birgitta Lennermo
070-699 04 15
birgitta@tek.se

FiNANSIÄRER