Med nya medel ska en metod visualiseras

Projektet Smart kompetens får ytterligare medel från Tillväxtverket i syfte att visualisera den metod för strategisk kompetensförsörjning som TEK håller på att utveckla för företag inom livsmedelsindustrin. Under 2023 ska metoden vidareutvecklas, testas och utformas till ett material som förenklar för företagen att arbeta självständigt med metoden.
TEK kompetens har under snart ett års tid drivit projektet Smart kompetens. Projektet är ett metodutvecklingsprojekt för strategisk kompetensförsörjning, riktat mot Livsmedelsindustrin. Under projektets första år har arbetet med att bygga en metod påbörjats. Metodutvecklingen sker i nära samarbete med fyra företag inom livsmedelsindustrin i Halland. Företagen testar löpande olika arbetssätt och moment för att kunna arbeta mer strategiskt med sin kompetensförsörjning. Det har varit en spännande utveckling där forskningen inom området mött praktisk tillämpning och metodutvecklingen har lett till flera positiva resultat. Med beslut om ytterligare medel från Tillväxtverket får TEK nu möjligheten att ta fram ett kommunikationsmaterial för metoden och på så sätt skapa intresse för fler företag att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning.