Debuten: Första metodprojektet blev en succé!

Smart kompetens går till historien som det första metodutvecklingsprojektet som TEK Kompetens har genomfört – med bravur! Det blev ett lyckat projekt där TEK tillsammans med fyra livsmedelsföretag har utvecklat, testat och paketerat en metod för att arbeta strategiskt med kompetensutvecklingsfrågor. Den framtagna metoden har visat sig vara tillämpbar på många sätt och responsen när den presenterats för andra företag har varit positiv.
Vi har aldrig tidigare genomfört ett projekt som haft fokus på att utveckla en metod, då vi vill jobba nära företagen. Tack vare de engagerade företag som var involverade så blev effekten långt över våra förväntningar. Nu har vi en metod som kan hjälpa fler företag! Säger Nicklas Simonsson, VD TEK Kompetens.

Blickar man tillbaka på projektets utveckling och de resultat som har kommit ur samarbetet, så är det oundvikligt att se hur bra det faktiskt blev. Genom projektet har en metod utvecklats som TEK naturligt har kunnat tillämpa som metod i arbetet att utveckla välmående företag. Dessutom har metodutvecklingen direkt gynnat företagen och skapat goda effekter i deras verksamheter

Metod skapad av företag

Den metod som har tagits fram har utvecklats tillsammans med fyra livsmedelsföretag i Halland. Projektet har inneburit att dessa företag har fått möjlighet att reflektera över den nödvändiga kompetensen som behövs för att uppnå verksamhetsmålen. De har också fått sätta ord på vad det betyder för dem och hur de har kunnat tillämpa olika verktyg i sin verksamhet. Deras delaktighet syns i materialet och genomsyrar hela metoden.

Metoden startar med några grundläggande förutsättningar som behöver vara på plats för att kunna jobba strategiskt med kompetensutveckling. Därefter görs en analys av nuläge och önskat läge för att koppla ihop målen med kompetens. Metoden består sedan av fyra områden; minskad sårbarhet, måste och börutbildningar, omvärldsbevakning och kommunikativt ledarskap.

Effekter av att arbeta strategiskt med kompetensutveckling

De företag som aktivt har deltagit i projektet och varit med och tagit fram metoden berättar om en imponerande positiv utveckling. Att arbeta strukturerat med kompetensfrågor har inte bara lett till ökad effektivitet utan har också blivit en oumbärlig del av deras verksamhet. Alla berättar om påtagliga förbättringarna i deras verksamheter.

Vi har sett så goda effekter av att arbeta strukturerat med kompetensfrågor, att vi vore korkade om vi slutade arbeta så här. Vi kan helt enkelt inte sluta nu när vi ser vad det ger oss och skapar för nytta, säger paketeringsansvarig Oscar Nilsson, Västkustägg.

Några av de effekter som företagen har upplevt och kan bekräfta är:
• Ökat engagemang hos personalen skapar ökad effektivitet
• Minskad sårbarhet, vilket leder till minskade kostnader
• Attraktiva som arbetsgivare – personalen stannar, minskade kostnader och ökad lönsamhet
• Följa med i det förändringstryck som råder – ständig förändring kräver ständig kompetensutveckling.

Birgitta Lennermo, som har varit projektledare för Smart Kompetens, upplever att de företag som nu får se och ta del av metoden fastnar för minskad sårbarhet och visar stort intresse för hur de kan förebygga att tappa fart, kvalitet och förlora intäkter på grund av att kunskap och kompetens inte sprids bland medarbetare i företaget.

Det finns ett intresse bland företag att ta del av de verktyg vi har tagit fram, för att förebygga att produktionen stannar upp när någon blir sjuk eller att kompetens går förlorad, säger Birgitta Lennermo, utvecklare på TEK Kompetens.

I metoden finns beskrivningar som förklarar hur företag kan tänka kring kompetens i samband med utveckling, konkreta verktyg för att komma i gång och planera för kompetensen, samt exempel från företagen som har varit med och utvecklat metoden – hur de har gjort och tillämpat verktygen i sina verksamheter.

Paketerat och visualiserat en metod

Projektet har alltså handlat om att utveckla, testa, paketera och visualisera metoden för att andra företag enkelt ska kunna ta del av dess olika moduler och verktyg. Till en början såg man en tvättlina framför sig, som i slutändan blev en presentation i presentationsverktyget Prezi. Under visualiseringsarbetet har det varit viktigt att hålla metoden enkel, överskådlig och lätt att komma åt.

Modeller behöver inte vara krångliga. Det svåra ligger i enkelheten, kommenterar Birgitta Lennermo, utvecklare på TEK Kompetens.

Metoden har visat sig få mer effekt när någon utomstående är med och leder processen, coachar företagen och är den som driver på utvecklingen. Alla medverkande företag understryker hur viktig kontakten med TEK har varit för att processen skulle fortlöpa. Som företag har de fått stöd av TEK att komma i gång, guidning genom processen och hjälp att effektivt använda de verktyg som finns.

Ett litet projekt som har gjort stort avtryck

Projektet har lämnat stort avtryck efter sig och det finns en stolthet bland de företag som varit med och utvecklat metoden. En av projektets finansiärer kommenterar projektets resultat så här:

Det är verkligen roligt att se vad det blev av TEK:s projektansökan, som vi i december 2021 valt att finansiera som del i genomförandet av vårt uppdrag inom livsmedelsstrategin. Att vår utlysning aktiverade TEK som sedan genererade metoden Smart kompetens. Jag tror att metoden Smart kompetens kommer att kunna skapa betydelsefulla värden för företag som använder den, säger Minna Rydgård, Tillväxtverket.

Vi vill rikta ett stort tack till de företag som aktivt har bidragit till utvecklingen av denna metod. Ett lika stort tack går även till finansiärer som har gjort detta projekt möjligt. Vi uppskattar även stödet från alla andra involverade parter som har varit ett värdefullt stöd under hela resan. Tillsammans har vi skapat något enastående! Säger Birgitta Lennermo, utvecklare på TEK Kompetens.