PRODUKTIONSLYFTET

PRODUKTIONSLYFTET

OM PROJEKTET

Produktionslyftet är ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan inom industrin, med målet att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Genom produktionslyftet får företag hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang i hela företaget. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling.

PROJEKTPERIOD
Produktionslyftet startade 2007 och är idag ett etablerat program. För dig som företag innebär programmet att du genomför insatser under 1,5 år.

MÅL
Målet är att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet inom industrin.

MÅLGRUPP
Företag verksamma inom industribranschen.

KONTAKTPERSON

Blerim Rrahmani
blerim@tek.se
076-884 33 01

FINANSIÄRER