Hallands klimatlyft

Hallands klimatlyft

Hallands klimatlyft

Klimatfrågan påverkar alla delar av näringslivet. Utvecklingen går fort och lagar och krav förändras snabbt. Det skapar nya möjligheter, men innebär också nya risker. För företag som vill kunna navigera framgångsrikt och stärka sin konkurrenskraft i ett föränderligt landskap är det helt enkelt nödvändigt att hänga med.

Genom projektet Hallands Klimatlyft hjälper vi halländska företag att komma vidare i sitt klimatarbete, oavsett om de står i begrepp att ta första steget eller har kommit en bra bit på vägen.

Projektet kommer leverera stöd som anpassas beroende på var i klimatomställningen respektive företag befinner sig. Stödet består av såväl öppna kompetenshöjande aktiviteter och gruppcoachning som ges i två olika nivåer.

Projektet drivs av EMC tillsammans med IVL Svensk Miljöinstitutet och TEK Kompetens är med som samverkanspart.

PROJEKTPERIOD
juni 2023 – september 2025

MÅL
Genom Hallands Klimatlyft guidas företag genom processen att beräkna sin klimatpåverkan samt sätta mål och ta fram färdplaner för att minska den.
Samtliga aktiviteter har ett tydligt affärsdrivet fokus och involverar olika delar av företagen. Tillsammans tar vi oss framåt och uppåt.

MÅLGRUPP
Projektet riktar sig primärt mot små och medelstora företag (SME) med hög klimatpåverkan (privata och offentliga) inom branscherna logistik och transport, bygg och fastighet samt tillverkande industri. Men övriga branschen är välkomna att delta.

KONTAKTPERSON

Nicklas Simonsson
nicklas@tek.se
072-255 77 41

FINANSIÄRER