Mot en hållbar materialomställning

Projekten Speed Up och Speed Up Arena har arbetat mot en hållbar materialomställning för företag i Halland. Nyligen avslutades dessa projekt och ett samlat resultat finns nu att ta del av. Projektet Speed Up har stöttat företag i Halland i deras omställning till hållbara material. Speed Up Arena genomförde därefter en förstudie som visade att långsiktig samverkan och testmiljöer är avgörande för att främja cirkulär ekonomi och stärka konkurrenskraften. Resultaten visar att aktörer tillsammans måste fortsätta att leda arbetet med hållbara material.

För att ställa om halländska företag mot att använda hållbara material startades projektet Speed Up i mitten av 2021 och avslutades sommaren 2023. Under projektet fick företagen stöd i sin omställning till hållbara material, men behoven var större än vad projektet kunde möta. Därför startades Speed Up Arena direkt efter projektets avslut för att studera vilka behov som finns i Halland för hållbar materialomställning. Man kom fram till att omställningen kräver samarbete mellan många aktörer, inklusive materialinnovatörer.

– Mot slutet av Speed Up var företagens intresse stort men tiden var slut. Två år är för kort tid för att arbeta med ett nytt område med nya företag. Förstudien Speed Up Arena beviljades för att ta reda på hur Halland bör arbeta med hållbara material framåt. Bland annat TEK Kompetens, IUC Halland och EMC kom med i projektgruppen för att arbeta tillsammans med denna fråga, berättar Pontus Lindström som arbetade i projektet på TEK Kompetens

I Speed Up Arena genomfördes en studie med referensgrupper, digitala studiebesök och intervjuer med små och medelstora företag samt regionen, kommuner, akademi och andra företagsfrämjande aktörer. Slutsatsen från studien är att utvecklingen av hållbara och cirkulära material behöver långsiktighet och kontinuitet för att stärka klimatpositiva insatser och konkurrenskraften i Halland. Test- och innovationsmiljöer lyfts fram som avgörande för att driva företag mot en cirkulär ekonomi, och det finns ett behov av förbättrad samverkan och gemensamma mål inom stödsystemet.

I projektets slutredovisning föreslogs att TEK Kompetens/IUC Halland, i samarbete med Högskolan i Halmstad (Fablab) och andra aktörer, bör ta ledningen i det fortsatta arbetet. Visionen är att ett sömlöst samarbete och en sammanhållen organisering ska stärka initiativens överlevnad och fortsatta påverkan även efter att enskilda projekt avslutats.