TEK CATALYST

TEK CATALYST

OM PROJEKTET

TEK Catalyst ska stötta halländska företag genom att identifiera behov och pådriva utveckling. I detta projekt får deltagande företag löpande coachning och expertkunskap för att öka ansvarstagandet för framtiden.

Projektet är uppbyggt i tre delar, där varje företag initialt får hjälp att först ta fram en nulägesbild. Den bilden ligger sedan till grund för en analys som görs på företaget och eventuellt något specifikt område. Efter den här första delen av projektet bör företaget ha för avsikt att genomföra aktiviteter som syftar till att åtgärda några av de utvecklingsbehov som framkommit i analysen.

I nästa steg tas en handlingsplan fram. Tillsammans prioriteras åtgärder och vi tittar på utbildningsbehov, processbeskrivning, mål och mätsystem, liksom ständiga förbättringar och arbetssätt. När handlingsplanen är på plats påbörjas insatser och aktiviteter för att utvecklas och företaget matchas med rätt coaching för att komma framåt i processen.

Förutom den företagsunika resa som företagen börjar på i projektet erbjuds även öppna seminarier och workshops för att få till ett utbyte mellan företag.

PROJEKTPERIOD
mars 2019 – oktober 2023

MÅL
Att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

MÅLGRUPP
Tillverkande industri- och industrinära tjänsteföretag i Halland.

Resultat

Här kan du ta del av nyheter och aktiviteter som är relaterade till projektet. Du kan också läsa om projektets resultat.

Kontaktperson

Pontus Lindström
070-866 04 02
pontus@tek.se

FINANSIÄRER