SKILLS HALLAND

SKILLS HALLAND

OM PROJEKTET

Skills Halland är ett kompetensutvecklingsprojekt vars syfte är att få halländska små- och medelstora företag att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och uppdatera sin kompetens inom tre snabbt föränderliga områden – automation, digitalisering och hållbarhet. I Halland råder stor kompetensbrist och företagen uppger att de saknar rätt kompetens och att det hindrar deras tillväxt. Med projektets insatser ska deltagande företag uppdatera och fördjupa sin kompetens inom något eller flera av områdena. Det i sin tur ska lösa huvudproblemet för halländska företag – att deras tillväxt hämmas av kompetensbrist.

Projektet ska även arbeta fram en modell för samproduktion av kompetensutvecklingsinsatser. Modellen ska visa på hur företagens behov och efterfrågan på kompetens kan matchas med kvalificerade och fördjupade insatser.

PROJEKTPERIOD

feb 2023 – jan 2025

MÅL

Deltagande företag ska arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling och yrkesverksamma ska ha uppdaterade kompetenser inom digitalisering, hållbarhet och automatisering.

MÅLGRUPP

Små och medelstora företag i Halland som är i behov av kompetensutveckling inom digitalisering, grön hållbarhet och automation.

Nyheter och aktiviteter

KONTAKTPERSON

Nasim Oveissi
076-309 53 35
nasim@tek.se
KONTAKTPERSON