TEK Catalyst

TEK Catalyst

PROJEKTPERIOD: MAR 2019 – FEB 2022

TEK Catalyst stöttar de halländska företagen genom att identifiera behoven och pådriva utveckling. I detta projekt får deltagande företag löpande coachning och expertkunskap för att öka ert ansvarstagande för framtiden.

PROGRAMMETS INNEHÅLL

1. ANALYS
Under ca 1-3 dagar tas en nulägesbild fram med hjälp av mätningar och frågeställningar.
Om det finns en ”färsk” behovsanalys så utgår vi självfallet från den. Nulägesbilden baseras på en dialogbaserad övergripande företagsanalys och en fördjupningsanalys inom exempelvis produktion. Tanken är att få fram en objektiv och faktabaserad bild över verksamheten. Ni ska ha avsikten att efter analysen arbeta med att genomföra aktiviteter som syftar till att åtgärda några av de utvecklingsbehov som framkommer i analysen. Då varje verksamhet har sin unika verksamhet och utmaningar, finns ingen standard över vad som är nästa steg. Dessa anpassas utifrån era behov och är därför unika för varje enskilt företag.

2. HANDLINGSPLAN
Planering av åtgärder, ca 4 månader med coachning.
Tillsammans prioriterar vi åtgärder, tittar på utbildningsbehov, processbeskrivning, mål & mätsystem, liksom ständiga förbättringar och arbetssätt. Detta resulterar sedan i er handlingsplan.

3. GENOMFÖRANDE
Ca 1 år med coachning.
Handlingsplanen sjösätts och följs upp över ungefär 1 års tid där ni också för löpande coachning genom 4 revisioner. Efter sista revisionen gör vi även en slutsummering av handlingsplan och åtgärder. Efter detta lämnar ni formellt utvecklingsprogrammet men erbjuds fortsatt stöd genom exempelvis nätverksaktiviteter eller utbildningsinsatser hos lämplig aktör.

MÖT FÖRETAGEN I TEK CATALYST

Vi följer ständigt upp de deltagande företagen, under och efter projektet.

SYFTE

Att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft.

MÅL

Att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

MÅLGRUPP

Tillverkande industri- och industrinära tjänsteföretag i Halland.

KONTAKTPERSON

Urban Thuresson
072-509 53 20
urban@tek.se
KONTAKTPERSON