Vill du utvecklas i din yrkesroll?

Utvecklas och inspireras av andra!
Nätverk – ett sätt att lära, utvecklas, knyta kontakter och få inspiration
TEK Kompetens yrkesnätverk ger dig möjlighet att träffa andra i din yrkesroll för att utbyta idéer, erfarenheter och kunskap. Genom att delta i något av våra nätverk utvecklas du och tar vara på den kompetens som finns i gruppen. Medlemmarna i nätverket hjälper varandra med att bevaka och diskutera nyheter och trender inom respektive bransch. Ni diskuterar case, möjligheter och utmaningar, lär, inspireras och utvecklas tillsammans. Ni knyter även värdefulla kontakter mellan företagen och organisationerna som deltar i nätverket.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT PROVA NÅGOT NÄTVERK?

Vi har cirka 30 olika yrkesnätverk igång inom många olika branscher och yrken. Nedan ser du några av dem som vi har i fokus just nu!

Ta del av alla våra nätverk

FOKUS LEDARSKAP

Är du ledare och vill utvecklas i din roll genom att utbyta erfarenheter med andra ledare? Nätverksdeltagarna har olika uppdrag i form av avdelningschefer, gruppledare och projektledare men det gemensamma är att leda människor. Tillsammans stöttar vi varandra, ger nya perspektiv, inspiration, reflektion och drar lärdomar både av hur vi själva och andra har hanterat olika situationer som uppkommer i rollen som ledare.
Exempel på teman som vi har haft är Kommunikation, Prioritera tid för ledarskapet, Engagemang och motivation, Ge och ta emot feedback.

Läs mer

HÅLLBAR VERKSAMHETSUTVECKLING

Få ord används så ofta som hållbarhet, och få ord har så många tolkningar.
Hanterar du detta ord i din verksamhet? Du kan vara chef, ledare, ansvarig eller liknande. Då är vårt nätverk Hållbar verksamhetsutveckling rätt för dig!
Som deltagare får du en fördjupad kunskap inom hållbarhetsområdet och delar kunskaper och erfarenheter med andra i nätverket.
Träffarnas tema utgår från er deltagarnas behov och utmaningar, ex. Hållbarhetskommunikation, Cirkulära affärsmodeller, Hållbarhetskrav, Medarbetarengagemang, m.m.

Läs mer

STRATEGISK HR

Våra HR-nätverk gör det möjligt att utbyta erfarenheter och tankar med andra inom din profession. Lärande och Utveckling är ledord och det är nätverksdeltagarna som påverkar innehållet för nätverksträffarna. I nätverket Strategisk HR lyfter vi frågor som t.ex. Kompetensförsörjning, Ledarskapsutveckling, HR-rollen nu och i framtiden, Inkludering och Mångfald.

Läs mer

VARFÖR DELTAR KOMIKAPP I TEKs YRKESNÄTVERK?

Ta del av när Fredrik Mantin, VD Komikapp berättar om effekten av att delta i TEKs nätverk. Vill du vara med i något av våra nätverk? Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Se mer