Strategisk HR

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med och ansvarar för strategiska HR-frågor i din verksamhet och/eller utvecklar HR-processer inom organisationen.

Innehåll

Syftet är att genom ett förtroligt erfarenhetsutbyte lära av varandra, få nya infallsvinklar och ta del av goda exempel. Omvärldsbevakning är också ett viktigt område för nätverket. Vilka trender ser vi runt om oss och hur påverkar det HR-frågorna? I nätverket kommer det att ingå ett seminarium varje år.
Varje möte har ett huvudtema. Nätverket sätter själva teman för sina träffar.

Så här gör vi:
Mötestid: 8.30 - 11.30
Frekvens: 4 möten/år varav 1 genomförs i anslutning till seminarium som ingår i nätverksavgiften.
Max antal deltagare: 15 personer
Närvarokrav: Närvaro på minst 50% krävs för att få delta i nätverket.

Nätverksledare:
Paulin Rubensson TEK Kompetens

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.