Tillbaka till alla Nätverksträffar

Hållbar verksamhetsutveckling

Hållbarhetsfrågan är en av de fundament som kommer att driva utvecklingen framåt. Hittills har mycket handlat om att minska klimatavtrycken där allt fler branscher går samman för en gemensam färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Nu ökar även kraven på att vi lever som vi lär. Vi ser fler företag som tar ansvar för hela produktionskedjan, samtidigt som intresset för delningstjänster spås få sitt verkliga genombrott 2021. Kanske kan du hitta nya affärsmöjligheter inom hållbarhetsområdet?

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är hållbarhetsansvarig i företaget.

Innehåll

Som deltagare i detta nätverk får du en fördjupad kunskap inom specifika områden genom bl.a. kombination med lärorika och inspirerande gästföreläsningar med unik möjlighet till stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte. Träffarnas teman berör allt från hur samhällsansvar skapar affärsvärde, kommunikation, inköpsstrategier, utvärdering av leverantörer och uppförandekoder till medarbetarengagemang. Deltagarnas perspektiv och utmaningar står i centrum och därför planeras träffarnas innehåll och datum i samråd med deltagarna.

Så gör vi:
Frekvens: 3 träffar per år
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket

Nätverksledare:
Anna Simmons, CSR Västsverige
Johanna Stakeberg, CSR Västsverige

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

Priset avser medlemmar i TEK Kompetens. Är du inte medlem så ta en kontakt med oss för mer information.

Hållbar verksamhetsutveckling