Nytt år - nya utbildningsmöjligheter

Vi har en hel del nyheter inför våren 2022, bland våra utbildningar och nätverk. Alltför att möta behoven av utveckling på olika sätt.
Vårens produktblad har nu nått många kontor och vi vill fortsätta att inspirera er att kompetensutvecklas. Ta hjälp av oss för att planera er kompetensutveckling. Fokus är just er verksamhet. Tillsammans med våra utbildare kan vi anpassa utbildningarnas innehåll helt utifrån era behov, både fysiskt och/eller online.

Inspireras av vårens produktblad

SNABB OMSTÄLLNING

På grund av rådande situation kan det hända att vi snabbt behöver ställa om de öppna utbildningarna till onlineutbildningar. Som deltagare meddelas du naturligtvis detta i förväg.

Din säkerhet är viktigast och vi gör allt för att du ska känna dig trygg hos oss.
Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer om Covid-19 och håller oss löpande informerade. Vi har bland annat anpassat möbleringen i våra lokaler, hanteringen kring förtäring och breddat möjligheterna till kompetensutveckling. Vi har även en digital studio för att skapa en bättre upplevelse när du träffar oss online på utbildningar eller nätverksträffar. Vi uppmanar våra deltagare att stanna hemma vid minsta förkylning, hålla avstånd i våra lokaler och flitigt tvätta/desinficera händerna.

NÅGRA AV VÅRENS NYHETER:

POWER 365 EXCEL

Lärandenätverk för dig som jobbar med Excel och/eller Power BI och vill utveckla dina kunskaper samt se möjligheterna i programmen. Vi kommer även att titta på andra appar och program i Microsoft 365, som kan används för att hantera din organisations data.

Läs mer om Power 365 Excel

ENERGYMANAGEMENT

Vad är skillnaden mellan att hinna och att orka? Oavsett om du leder andra eller dig själv har du en viktig tillgång som kan ge stor effekt både på dig själv och din omgivning. Energi! Lär dig mer om vanor som skapar positiv energi och som gynnar både effektivitet och välbefinnande.

Läs mer om Energymanagement

NÅ DINA MÅL MED RÄTT KOMPETENS

Hur utvecklar och attrahera vi nya och befintliga medarbetare? Hur skapar vi lärande i organisationen? Utbildningen ger dig metoder och verktyg för att arbeta strategiskt och strukturerat med kompetensfrågor i ert bolag utifrån era mål och visioner. Under utbildningen arbetar du med egna case där företaget även får individuell coaching för att komma vidare.

Läs mer om Nå dina mål med rätt kompetens

PROJEKTUTVECKLING

Genom utbildningen ska deltagarna
• höja sin förmåga i hur man kan använda sig av extern projektfinansiering som förstärkning av verksamheternas utvecklingsarbete
• få en större förståelse för betydelsen av olika roller och kompetenser i en arbetsgrupp med fokus på projektarbete.

Läs mer om Projektutveckling