Tillbaka till alla Nätverksträffar

Power 365 Excel

Lärandenätverk för dig som jobbar med Excel och/eller Power BI och vill utveckla dina kunskaper samt se möjligheterna i programmen. Vi kommer även att titta på andra appar och program i Microsoft 365, som kan används för att hantera din organisations data.

Målgrupp

Lärandenätverk för dig som vill:
• Fördjupa dina kunskaper i Excel
• Använder eller funderar på att börja använda Power BI, för att skapa interaktiva rapporter
• Se vilka möjligheter som finns för att automatisera och effektivisera datahanteringen med Microsoft 365

Förkunskaper
Du bör ha goda kunskaper i Excel

Innehåll

Ett lärandenätverk som fördjupar dina kunskaper i Excel, Power BI och andra närliggande program och appar.
Du lär dig bl.a. att använda Power BI för att skapa interaktiva rapporter. Du får ta del av vilka möjligheter som finns för att automatisera och effektivisera datahanteringen med Microsoft 365. Innehållet kan komma att förändras efter deltagarnas önskemål

Upplägg:

Del 1 (11/3 2022)
• Skapa och använda definierade namn i Excel
• Skapa Power BI rapporter
• SharePoint Listor (Microsoft Lists) vs Exceltabeller

Del 2 (13/5 2022)
• Power Query, verktyget för att hämta data till Power BI och Excel
• PowerApps
• Formatera Power BI rapporter

Del 3 (19/8 2022)
• Diagram och Villkorsstyrd formatering i Excel
• Skapa instrumentpaneler i Power BI Services

Del 4 (21/10 2022)
• Datum och tid i Excel
• Power BI olika visualiseringar

Del 5 (16/12 2022)
• Kopplingar mellan Excel och Power BI
• Excel Pivottabeller fördjupning


Så gör vi:
Mötestid: 9.00-12.00
Frekvens: 5 träffar/år

Nätverksledare:
Lars Jönsson, Bra-IT

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.

Priset avser medlemmar i TEK Kompetens. Är du inte medlem så ta en kontakt med oss för mer information.

Power 365 Excel