Möt Bjernareds sågverk i Marknadslyftet

Bjernareds Sågverk är ett familjeägt företag som hösten 2020 valde att gå med i projektet som en del av deras fokus på hållbar tillväxt. Företaget kan redan nu se en produktions- omsättnings- och lönsamhetsökning på mellan 5-10 procent. Läs intervjun med VD Oskar Joelsson här.
INSATSER KOPPLADE TILL 5-10 PROCENTS ÖKNING
Oskar Joelsson kan redan nu se en effekt av besluten som togs med bland annat hjälp av Marknadslyftet.
– Vårt arbete i Marknadslyftet kan direkt kopplas till en produktions-, omsättnings- och lönsamhetsökning på mellan 5-10 procent, fastställer Oskar Joelsson.
En exakt effekt är alltid svår att kvantifiera, särskilt när de befinner sig i en oerhört positiv marknad. Företaget lyckades möta den extrema efterfrågan genom att öka produktionen, effektivisera logistik och fokusera på nyckelkunder och kärnsortimentet.

MÖT BJERNAREDS SÅGVERK
Framgången i EU-projektet Marknadslyftet mynnade ut till en förlängning, vilket gav nya företag möjlighet att få ta del av projektets kvalitetssäkrade utvecklingsmodell. Bjernareds Sågverk är ett familjeägt företag som hösten 2020 valde att gå med i projektet som en del av deras fokus på hållbar tillväxt. Företaget har verkat i mitten av Halland sedan 75 år tillbaka och verksamhetens produktion är nu likt då specialiserad på förädling av lokalt grantimmer i långa längder. Detta gör sågverket Sverigeunikt och ställer höga krav på såväl produktionsanläggningen som införskaffningen av timmer. Idag exporteras hela 70 procent av produktionen till kunder över hela Europa. Nyligen tillträdde Oskar Joelsson, son till en av de två delägarna, som VD för verksamheten.

STRATEGITEMPLET SOM STYRDOKUMENT
– Vi har sett positiva ekonomiska resultat men kanske framför allt sett mest resultat i vårt arbetssätt, både för mig och min ledningsgrupp, uppmärksammar Oskar.
De upplevde tidigare att en ledstjärna saknats men fick under vägledning av konsulten Niklas Forser den vision och målsättning de eftersökt. I form av ett Strategitempel, Marknadslyftets unika utvecklingsmodell, kunde de tillsammans på en dag ena både ägare och ledningsgrupp på ett mycket värdefullt sätt. Kuggarna har börjat snurra och fler områden börjar bli mer greppbara.
– Här finns många bra tankar och idéer som vi har fått hjälp att formulera och göra mer greppbara i form av en konkret strategi med tillhörande vision, mission och målsättningar för att ta oss dit. Det blir ett löpande nytt arbetssätt för oss med lite mer konkreta målsättningar och tankegångar som hela tiden knyter an till våra långsiktiga ambitioner.

MED PERSONALEN I FOKUS
Att implementera och förankra nya strategier och tankar i ledningsgruppen är inte den stora utmaningen, utan det ligger i att få med hela personalen på den tillväxtresan de vill göra. Oskar understryker:
– Det är något vi måste fokusera på framåt och våga prioritera det arbetet och vara tydliga och uthålliga. Vi har presenterat vårt arbete från Marknadslyftet i sin helhet för vår personal och jag ämnar komma tillbaka till det kontinuerligt framöver.
I dagsläget består Bjernareds sågverk av en platt organisation där alla är med på banan för att segla mot målsättningen, men han poängterar:
– Vi har ett uttalat tillväxtmål men vill absolut inte att det ska ske på bekostnad av att vår personal är stressad eller pressad.
Med många produktionseffektiviseringar och förbättringar hoppas han att det ska bidra till en bättre och effektivare arbetsmiljö. Detta i sin tur kommer att få dem att framstå som en mer attraktiv arbetsgivare, vilket är ett av företagets absolut viktigaste mål.

UTMANAR MED EXTERN KOMPETENS
Bjernareds sågverk hade redan innan deltagandet i Marknadslyftet tagit många steg i rätt riktning kopplat till en bättre, mer tydlig och kontinuerlig uppföljning av resultat och olika nyckeltal.
– I detta projekt har vi blivit utmanade att ta fram ytterligare information som ska hjälpa oss att ta ännu bättre beslut som är grundade i korrekt data.
De har gjort stora framsteg men anser sig ha mycket kvar att förbättra. Oskar är övertygad om att ett externt bollplank – någon som får en att tänka om, tänka till och tänka rätt – är viktigt för att bedriva förändringsarbete:
– Marknadslyftet har hjälpt mig påvisa för våra ägare vikten av att ta in kompetens utifrån i de frågor vi själva inte kan allra bäst.