MARKNADSLYFTETS FÖRLÄNGNING

MARKNADSLYFTETS FÖRLÄNGNING

PROJEKTPERIOD: FEB 2020 – MAR 2021

Det uppskattade projektet Marknadslyftet har beviljats en förlängning som gör det möjligt för nya företag att få ta del av projektets kvalitetssäkrade utvecklingsmodell. Modellen har enligt forskningen visat signifikanta resultat. Första delen av Marknadslyftet kan ni läsa om i vårt magasin nedan. I magasinet beskriver företagen nyttan av att ha deltagit i projektet och vilka effekter det kan ge för företagen av att vara med i EU-projekt.

PROGRAMMETS INNEHÅLL

• En genomarbetad handlingsplan med fokus på business, marknadsföring och beteende. Hållbart ledarskap är integrerat genom hela processen. Handlingsplanen görs i form av ett strategitempel under en dag, vilket har varit väldigt uppskattat. Tydligt och lättillgängligt.
• En utvecklingsdag med fokus Organisatoriskt stöd
• En utvecklingsdag med fokus Tillväxtintention
• Uppföljning av handlingsplanen

Efter projektet finns det möjlighet att genomföra handlingsplanen i nätverksform med hjälp av experter, processledare och andra företag.

TIDSPLAN

Februari-december 2020
Information och rekrytering av företag.
Startmöte.

Mars-december 2020

Handlingsplan 1.0 – en heldag med konsult. Individuell dag för respektive företag.

Maj-februari 2020/2021

Handlingsplan 2.0 – en halvdag med konsult. Tidigast två månader efter Handlingsplan 1.0.

September-februari 2020/2021
Två utvecklingsdagar: Tillväxtintention samt Organisatoriskt stöd. Gemensamt med samtliga företag.

Oktober-mars 2020/2021
Avslutningsmöte – Hur går vi vidare?

MÖT FÖRETAGEN I MARKNADSLYFTET

Vi följer ständigt upp de deltagande företagen, under och efter projektet.

SYFTE

En hållbar och sund utveckling av små och medelstora företag i Halland.

MÅL

25 företag har tagit fram var sin handlingsplan och fått ökad kunskap om hållbar marknadsutveckling. De har ökat sin förmåga att arbeta strategiskt för att vinna andelar på ny eller befintlig marknad eller mot nya kunder/kundsegment.

MÅLGRUPP

Små- och medelstora företag i Halland.

KONTAKTPERSON

Birgitta Lennermo
070-699 04 15
birgitta.lennermo@tek.se
KONTAKTPERSON