Så använder ni kompetens som katalysator

Vi delar med oss av 4 strategiskt värdefulla tips för att komma igång.
Kompetensbehov lyfts ofta först när läget är akut, när en person säger upp sig eller sjukskrivs. Eller i samband med ökad orderingång, nya lagkrav eller ändrade arbetssätt. Det finns sällan en plan för dessa händelser, och man riskerar då att gå miste om affärer och tillväxtmöjligheter.


Vi har därför samlat 4 värdefulla tips till dig som vill börja använda kompetens som katalysator för att nå era mål!

• • •

1. IDENTIFIERA KOMPETENSGAPET
Hur använder ni kompetensutveckling för att nå era mål?
Analysera ert nuläge och önskade läge för att identifiera kompetensgapet. För att nå nya resultat behöver ni arbeta på nya sätt, vilket ofta ställer krav på nya kunskaper, färdigheter, förmågor och vilja.

2. TA FÖRSTA STEGET
Vilket är ert första steg för att nå rätt kompetens på företaget?
Det viktiga är att sätta bollen i rullning. Ofta känns det enklare när man väl har tagit det första steget i rätt riktning.

3. SKAPA STRUKTUR FÖR LÄRANDE I VARDAGEN
Hur kan du utveckla den interna kompetensöverföringen?
När och hur lär vi oss nya saker i vårt företag? Tänk så mycket kompetens det finns hos medarbetarna i ert företag. Undersök vilka naturliga situationer för kompetensöverföring och lärande ni har på arbetsplatsen redan idag.

4. OPTIMERA ERA UTBILDNINGSINSATSER
Hur ser ni till att ni får ut så mycket som möjligt av varje utbildningsinsats?
Det finns enkla verktyg att ta till för att den utbildningsinsats ni satsar på ska få så stor effekt som möjligt på företaget. Förberedelse (vad ska utbildningen leda till?), träning och uppföljning är viktiga faktorer.

• • •

TEK Kompetens är stolta att vi tack vare Region Halland och de halländska kommunerna kan erbjuda er en kostnadsfri, praktisk utbildning i Strategisk Kompetensplanering. Under utbildningen får du hjälp med att formulera nuläge och önskat läge för att komma igång med kompetensplanering som tar er i rätt riktning. En viktig fråga som berörs i utbildningen är hur ni kan arbeta strukturerat med intern kompetensöverföring och lärande med engagemang i vardagen.

TRE SNABBA OM STRATEGISK KOMPETENSPLANERING
• Består av tre halvdagsseminarier, individuell coachning & uppföljningsmöte.
• Det ingår 2 platser per företag. Vi rekommenderar att 2 personer deltar för att uppnå bästa effekt.
• Utbildningen genomförs i Halmstad under följande tre halvdagar: 5/10, 19/10 och 16/11, kl. 9.00-12.00.