Tillbaka till alla Utbildningar

Strategisk kompetensplanering

Att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens är avgörande för ett företags utveckling. Region Halland, TEK Kompetens och de halländska kommunerna erbjuder nu en kostnadsfri utbildning som ger dig som företagare kunskap och verktyg att arbeta mer strategiskt med kompetensplanering.

Målgrupp

Företagsledningar från små och medelstora företag (lämplig storlek ca 8-150 anställda) i Halland. 2 personer/företag rekommenderas.
Innehåll

Kompetensbehov lyfts ofta först när läget är akut, när en person säger upp sig eller sjukskrivs. Eller i samband med ökad orderingång, nya lagkrav eller ändrade arbetssätt. Det finns sällan en plan för dessa händelser, och man riskerar då att gå miste om affärer och tillväxtmöjligheter. Med långsiktig och målstyrd planering kan du ta makten över företagets framtid.

Praktisk utbildning i strategisk kompetensplanering
Den här utbildningen är för dig som vill få kunskap och verktyg att arbeta mer målstyrt, strukturerat och effektivt med kompetensplanering - i relation till ditt företags mål och visioner.

Utbildningen består av tre halvdagsseminarier och individuell coachning. Tillsammans med utbildarna gör du relevanta analyser och utformar en plan för hur du framtidssäkrar kompetensen på ditt företag. 3-4 månader efter utbildningens slut genomförs ett digitalt uppföljningsmöte på en timme.

Exempel på innehåll:

• Mål och vision
• Omvärld
• Kompetensanalys
• Kompetensplanering
• Verktyg och coachning

Mellan tillfälle två och tre ingår individuell coachning online. Visst eget arbete sker mellan kurstillfällena. Vid utbildningens slut har du kommit en bra bit med kompetensplaneringen för ditt företag.

Utbildningen är kostnadsfri för ditt företag och bekostas av Region Halland.

Vill du veta mer om utbildningen, kontakta TEK kompetens:

Paulin Rubensson
070-861 02 35
paulin@tek.se

Birgitta Lennermo
070-699 04 15
birgitta@tek.se

Strategisk kompetensplanering