Detta är svenska industrins utmaningar och möjligheter

Vi tog tempen på totalt 1000 företag!
Tillsammans med IUC-nätverket inom ramen Robotlyftet har vi på TEK Kompetens tagit fram en rapport baserat på 1000 intervjuer av små och medelstora tillverkande företag, varav 52 av dessa är verksamma i Halland. Det som gör denna rapport särskilt intresseväckande är pandemins avtryck, eller snarare avsaknaden av den, på företagens utmaningar.

OM FÖRETAGEN
Urvalet intervjuades under perioden 10/4 2020 – 23/2 2021 och var fördelad som följande: mikroföretag (<10) 27%, småföretag (11-50) 59% samt medelstort (51-249) 14%. Bland företagen fanns det tjänsteföretag, underleverantörer, företag som producerar egna produkter samt legotillverkare.

SKILLNADER FRÅN TIDIGARE RAPPORT
Jämfört med tidigare delrapport, som sammanställdes den 30/6 2020, visar sig att det är färre företag som anger akut eller svag orderingång (42%) medan fler företag svarar normalt (40%), förbättrat (14%) samt mycket bra (4%). Trots pandemins effekter anger 78,6 procent av företagen intresse av att jobba med utvecklingsinsatser i verksamheten, dvs. är behov och viljan större än någonsin.

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN
Enligt studien är de utvecklingsområden som visar sig vara högt prioriterat av företagarna är: Produktionseffektivisering, automation/robotik, kompetensfrågor samt digitalisering.
Vi på TEK är inte förvånade över denna inblick.
”Detta är bara ett kvitto och bekräftar att det vi gör är mot rätt riktning”, säger vår kollega Urban Thuresson, Utvecklare inom företags- och innovationsutveckling. Vi har dagligen kontakt med och analyserar företagen och vår dagliga verksamhet bygger på deras behov. På så sätt har vi redan insatser för varje specifikt utvecklingsområde – några exempel ser du nedan.

• Produktionseffektivisering och hållbar produktion: Projektet TEK Catalyst
• Automation/robotik: Projektet Robotlyftet
• Kompetensfrågor: Projektet Kompa Halland samt vår Kompetensanalys och utbildningar
• Digitalisering: Projektet Digiresan Företagsutveckling

Det som Urban däremot vill understryka är att kompetensutveckling går hand i hand med de övriga tre områden: ”Det går inte att effektivisera sin produktion, digitalisera eller automatisera utan att man utvecklar sin kompetens och sitt ledarskap genom utbildning och träning.”

VI FINNS HÄR FÖR ERT FÖRETAG
De fyra inriktningarna är trender som TEK har följt sedan några år tillbaka och har väglett våra medlemsföretag i. Som TEK-medlem får du en kartläggning av ditt företags behov, vilket vi skapar kvalitetssäkrade insatser i din verksamhet. Med exklusiv tillgång till våra branschöverskridande nätverk får du även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag, vilket visat sig vara väldigt uppskattat och värdeskapande för fortsatt utveckling.

Tillhör du också ett av företagen som är intresserad av dessa utvecklingsområden? Eller har du ett annat utvecklingsbehov? Ta gärna kontakt med oss!