ROBOTLYFTET

ROBOTLYFTET

PROJEKTPERIOD: 2019 – 2021

Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering! Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen uppgår till 100 miljoner kronor.

PROGRAMMETS INNEHÅLL

• Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en så kallad Förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.

• Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.

• Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar.

• Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.

SYFTE

Stärka företagens konkurrenskraft genom ökad kompetens i att använda och investera i automationslösningar.

MÅL

Ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige.

MÅLGRUPP

Små och medelstora industriföretag i Halland.

KONTAKTPERSON

Urban Thuresson
072-509 53 20
urban@tek.se
KONTAKTPERSON