5 tips till bättre inlärning med dina kollegor

Vi uppmuntrar till lärande tillsammans och vill därför dela med oss av värdefulla tips som du kan ta med dig oavsett om du går en internutbildning eller en utbildning hos oss.
VÅR ROLL I ER INLÄRNING
En viktig roll för oss på TEK är att hjälpa våra företag att göra en så bra beställning av utbildning som möjligt. Vi vill skapa förutsättningar för att utbildningsinsatser ska ge bästa effekt i era mest prioriterade utvecklingsområden samt ge ett långsiktigt lärande för verksamheten. I dessa tider söker sig många halländska företag till oss för att vi även kan digitalisera våra företagsanpassade utbildningar och därmed gör dem tillgängliga att genomföra hemifrån.

För mindre bolag är TEK:s roll som partner en förutsättning, menar
Andreas Strandh, verksamhetschef på bostadsbolaget Laholmshem. ”Vi har inte det kontaktnätet gällande utbildningar med så olika inriktningar och skulle aldrig ha en chans att även kvalitetssäkra dem.”

”Tack vare den strategiska kompetensplanen vi gjorde via TEK kan vi nu samordna kompetensutvecklingsbehoven både företagsanpassat och öppet med andra bolag som har samma behov,” säger Andreas och understryker att han ser fördelar med både företagsanpassade och öppna utbildningar.
”När vi gör det företagsanpassat så har vi möjlighet att skräddarsy och förankra den nya kompetensen i praktiken, medan om vi samverkar i öppna utbildningar får vi möjlighet att medverka och ta del av ett bredare perspektiv. Ofta kan vi göra både alternativen för samma eller lägre kostnad, men då med bättre kvalitet än vad vi upplever att vi får vid en s.k. standardutbildning.”

Laholmshem har, med avstamp från kompetensplanen, målet att stärka rätt kompetenser och utveckla personalen för att öka trivseln. Detta skapar bättre förutsättningar för dem att utföra sina uppdrag optimalt, vilket i sin tur kommer generera nöjdare hyresgäster.

FÖRDELAR MED FÖRETAGSANPASSAT
En företagsanpassad utbildning kan bli kopplad till din organisations eller arbetsgrupps verklighet. Genom att förbinda innehållet till er specifika vardag och förutsättningar försäkras innehållets relevans, vilket förenklar inlärnings- och implementeringsprocessen. Utbildaren kan dessutom svara på frågor och ta utbildningen i den takt som ni vill. Alla deltagare får således samma budskap och kunskap, som ni efter utbildningen kan diskutera och tillämpa direkt i ert dagliga arbete.

• • •

Här vill vi dela med oss 5 värdefulla tips för att skapa bästa resultat av er företagsanpassade utbildning.

1. SYFTE
Varför gör vi utbildningen? Varför är det viktigt för verksamheten? Vad är det önskade läget? Vilka förflyttning förväntar vi oss att deltagarna ska göra efter utbildningen? Detta påverkar så väl innehåll som genomförande.

2. INDIVIDUELL ANPASSNING
Även när ni gör en företagsanpassad utbildning finns det stort värde att individanpassa utbildningen genom att varje deltagare får en tydlig bild av vad hen ska fokusera extra på för det egna lärandet. Om vi genomför en ledarutbildning kanske A behöver fokusera extra på kommunikationsdelarna medan min kollega B behöver fokusera på konflikthantering.

3. TÄNK PROCESS
Själva utbildningen är en beståndsdel, men för att få effekt så behöver vi också agera på det vi lär oss. Förbered redan innan utbildningen för hur ni ska följa upp detta och vem som ska se till att uppföljningen sker. Ska ni ha en individuell uppföljning med varje deltagare eller en gemensam uppföljning med en handlingsplan?

4. FOKUS
Prioritera tillfället och skapa bästa förutsättningar för de som deltar att vara närvarande och aktiva. På riktigt. Oavsett om det sker digitalt eller fysiskt.

5. UPPFÖLJNING & UPPMUNTRAN
Åter till punkt 1. Vi gjorde en insats med ett syfte. För att se till att vi når det önskade läget behöver vi följa upp och uppmuntra varandra när vi faktiskt gör det som var tänkt att vi skulle göra. Som chef eller ledare har man en viktig roll i att uppmuntra dessa beteenden och handlingar. Lärande och utveckling skapar nya tankar och idéer – hur bemöter vi dessa?

• • •


Vill du att vi på TEK hjälper er att lägga en plan för nästa utbildning? Ta kontakt med oss för att diskutera hur vi optimerar ert lärande. Nedan hittar du våra mest populära utbildningar som företagen väljer att företagsanpassa.


TOPP 5 FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR
1. Arbetsmiljöansvar för chefer
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete
3. Excel grund & fördjupning
4. Ledarutbildning
5. Office 365 & Teams

Visste du att du kan ansöka om stöd till de flesta av våra arbetsmiljöutbildningar?