Så får du bidrag till våra arbetsmiljöutbildningar

Från och med den 1 januari 2021 går det att ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning via AFA Försäkring.
Stödet uppmuntrar chefer och skyddsombud att utbilda sig tillsammans. Totalt finns det 75 MSEK att ansöka om, men det finns ett tak per företag och anställd. Vi på TEK Kompetens är godkända utbildningsarrangörer av AFA och våra utbildningar går därmed att söka stöd för. Stödet gäller för såväl öppna som företagsanpassade och gäller självklart både för utbildning som sker på plats och våra lärarledda onlineutbildningar. Se till att vara ute i god tid - förra gången stödet gavs ut tog det slut snabbt!

Samtliga av våra öppna utbildningar kan genomföras företagsanpassat och vi genomför även utbildning inom specifika områden inom arbetsmiljö. Är du dessutom medlem i TEK? Hör av dig till oss så hjälper vi dig även med utbildningsplan och planering av innehåll och upplägg för anpassade utbildningar till just ert företag.

Nedan finner du några exempel på våra utbildningar:
Bättre Arbetsmiljö (BAM) – grundutbildning i arbetsmiljö
• Systematiskt Arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och Social Arbetsmiljö – OSA
• Arbetsmiljöansvar för chefer
• Rehabilitering på arbetsplatsen
• Stresshantering
• Hälsofrämjande arbetsplatser
• Arbetsmiljöföreskrifter Vibrationer