Leverera till världens största beställning

Nu kan vi äntligen presentera en stor nyhet!
Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål, är världens största beställning som innefattar att vi alla behöver ta hänsyn till såväl ekonomisk tillväxt, social inkludering och långvarigt skydd för miljön. I linje med detta kan vi äntligen presentera en stor nyhet!

Våra eftertraktade nätverk är branschöverskridande och är något som våra medlemmar visat sig värdesätta högt. Vi har därför lyssnat på er, tagit ett steg längre i vårt hållbarhetsarbete och introducerar ett rykande färskt nätverk:
Hållbar Verksamhetsutveckling! I samarbete med CSR Västsverige kan vi nu hjälpa lokala företag i Halland växa tillsammans med perspektiv från andra regioner.

Nätverksträffarnas teman berör allt från hur samhällsansvar skapar affärsvärde, kommunikation, inköpsstrategier, utvärdering av leverantörer och uppförandekoder till medarbetarengagemang.