Är du uppmärksam på signaler om psykisk ohälsa?

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen, framför allt depressioner och ångestsjukdomar.
Den nationella folkhälsoenkäten 2020 visar på att nästan var femte svensk har någon gång fått diagnosen depression – andelen var nästan dubbelt så hög bland kvinnor som bland män! Bakgrunden till psykisk ohälsa ligger inte nödvändigtvis i arbetet utan kan även vara kopplat till hemförhållanden eller underliggande sjukdomar. Oavsett vad som är orsaken så skapar det konsekvenser för arbetet.

Intresset för hur man förebygger psykisk ohälsa på arbetsplatsen har genom åren växt och har aldrig varit viktigare. Vi har lyssnat på våra medlemmar och kan i år stolt välkomna en ny utbildning till TEK-familjen:
Psykisk ohälsa och konsekvenserna på arbetet. Missa inte utbildningspremiären 31 mars, online!