Tillbaka till alla Utbildningar

Psykisk ohälsa och konsekvenserna på arbetet - ONLINE

Hur hanterar vi psykisk ohälsa hos våra medarbetare? När bakgrunden till ohälsa nödvändigtvis inte ligger i arbetet utan även är kopplat till hemförhållanden eller underliggande sjukdomar. Oavsett vad som är orsaken så skapar det konsekvenser för arbetet.

Målgrupp

Du arbetar som chef eller i en HR-roll och möter medarbetare som står inför dessa utmaningar och/eller stöttar andra chefer/ledare till medarbetare med psykisk ohälsa.

Innehåll

Tillsammans med utbildare Git Engblom har vi dialog kring den problematik som finns och hur vi kan agera, vad vi behöver tänka på i rollen som arbetsgivare, HR, chef, som medmänniska. Syftet är att bidra med ny kunskap och skapa möjlighet för dig att lyfta dina utmaningar, frågor och funderingar. Målet är att få mod, stöd, ny kunskap och ny idéer på lösningar utifrån erfarenheter och kompetens hos utbildaren men också övriga deltagare. Utbildningen bygger mycket på deltagarnas egna case och frågeställningar.

Exempel på frågor som kommer att lyftas:

- Kravställan kontra Empati? Vilka krav kan vi ställa på prestation i arbetet? Möjligen en större utmaning vid psykisk ohälsa än vid fysisk då funktionsnedsättningarna är mer synliga.
- Vilket stöd kan vi ge till närmsta chef chefer?
- Hur stöttar vi / förbereder vi medarbetare?
- Hur håller jag distans och undviker att ta på mig för stort ansvar?
- Hur ser ansvarsfördelningen ut och när tar mitt ansvar som arbetsgivare slut?
- Hur visa att vi fullgjort vårt rehabansvar när medarbetare inte är på plats?
- Vilka ramar är viktigt att känna till kring stöd som finns?

Om Utbildaren:
Git Engblom har 30 års erfarenhet av att coacha, stötta och utveckla människor i förändringsprocesser. Både i rollen som konsult, verksamhetschef och HR-chef. Hon har under åren arbetat med uppdrag inom organisationsutveckling, ledarskap, omställning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Hennes insatser inom rehabiliteringen har genomförts på uppdrag av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, försäkringsbolag och arbetsgivare där hon stöttat sjukskrivna som genom skada/sjukdom varit tvungna att hitta nya arbetsuppgifter. En del av uppdragen har också varit att göra arbetsförmågebedömning.

De senaste 15 åren har Git dessutom arbetat med arbetsmiljöutbildningar som t.ex BAM, SAM, OSA, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Friskfaktorer i arbetslivet, Hälsofrämjande ledarskap, Krishantering och avlastningssamtal, Riskbedömning, Fysiska och psykiska belastningsfaktorer.Psykisk ohälsa och konsekvenserna på arbetet -  ONLINE