Industry In West

Industry In West

OM PROJEKTET

Industry in West är samverkansprojektet som ska stötta och utveckla västsvenska företag mot en hållbar utveckling.

Projektet kommer fokusera på fyra insatsområden för att stötta företag i hållbar utveckling. Företag kommer att coachas att ta steg och utvecklas i mognadstrappor inom fyra insatsområden; resurseffektiv produktion, cirkulära affärsmodeller, energiomställning och digitalisering. Inom varje insatsområde erbjuds aktiviteter för inspiration och insikt, analyser och mognadsmätning samt handlingsplaner.
Under projektet kommer företag få löpande coaching av utvecklare på TEK.

Industry in West är en naturlig efterföljare till projekten Catalyst, Digiresan och andra tidigare projekt som TEK drivit senaste åren. Projektägare av Industry in West är IDC West Sweden och TEK Kompetens är en samverkanspart med ansvar för den halländska utvecklingen. Andra samverkansparter är IUC Väst, IUC Sjuhärad och Göteborgs Tekniska College. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund.

PROJEKTPERIOD
augusti 2023 – december 2026

MÅL
Projektets huvudsyfte är att få företag att anta ett mer cirkulärt, resurseffektivt och miljömedvetet fokus, genom bland annat ökad förståelse för cirkulära affärsmodeller samt ökad transparens i hela värdekedjan.

MÅLGRUPP
Målgruppen är tillverkande små och medelstora företag (SME).

KONTAKTPERSON

Blerim Rrahmani
blerim@tek.se
076-884 33 01

FINANSIÄRER