Halland med i 93 miljoners satsning för hållbar industriutveckling

Nyligen blev TEK Kompetens tillsammans IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad och Göteborgs Tekniska College beviljad 93 miljoner för att driva ett nytt projekt, Industry in West, med start september 2023. Projektet ska stödja företag i deras omställning till en mer hållbar industri. Satsningen möjliggörs genom offentlig finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund.
Industry in West är samverkansprojektet som ska stötta och utveckla västsvenska företag mot en hållbar utveckling. Med en start i september har små- och medelstora företag i Halland möjlighet att gå med i projektet för att få stöd att utvecklas hållbart. Nicklas Simonsson, VD på TEK Kompetens, ser beskedet om nytt beviljat projekt som en stor fördel för halländska företag.

– Beskedet om att vi får möjlighet att driva ett nytt projekt i Halland för att utveckla industriföretag är mycket positivt! Vi strävar alltid efter att skapa välmående företag i Halland, och med fokus på hållbar utveckling går detta helt hand i hand med vad vi som utvecklingspartners tror på. Halländska företag som tar det av projektets insatser kommer nå ytterligare framgång och konkurrensfördelar, kommenterar Nicklas Simonsson.

Projektet ska pågå i drygt tre år och för förväntas ha en betydande inverkan på industrin i Västsverige.

Fyra insatsområden för hållbar utveckling

Projektet kommer fokusera på fyra insatsområden för att stötta företag i hållbar utveckling. Företag kommer att coachas att ta steg och utvecklas i mognadstrappor inom fyra insatsområden; resurseffektiv produktion, cirkulära affärsmodeller, energiomställning och digitalisering. Inom varje insatsområde erbjuds aktiviteter för inspiration och insikt, analyser och mognadsmätning samt handlingsplaner.
Under projektet kommer företag få löpande coaching av utvecklare på TEK. Blerim Rrahmani är en av utvecklarna på TEK som kommer driva projektet och han kommer även vara delprojektledare för Halland.
double-quoutes
– Jag ser verkligen framemot att få i gång en hållbar utveckling hos företag i Halland och tillsammans med mina kollegor, stötta och driva fram företagens position. Erbjudandet kommer vara attraktivt då det många företag som är i behov av en hållbar utveckling, säger Blerim Rrahmani.

En fortsättning på Catalyst och Digiresan

Industry in West kommer bli en naturlig efterföljare till projekten Catalyst och Digiresan som är i sin avslutande fas. Lärdomar och behov från dessa och andra tidigare projekt som TEK drivit, ligger till grund för uppstarten av Industry in West.

– Vi ser framemot att få vara med och göra en utvecklingsresa tillsammans med företag i Halland, säger Blerim Rrahmani.

TEK kompetens är samverkanspart

Projektägare av Industry in West är IDC West Sweden och TEK Kompetens är en samverkanspart med ansvar för den halländska utvecklingen. Andra samverkansparter är IUC Väst, IUC Sjuhärad och Göteborgs Tekniska College.