Seminarier och workshops

Psykisk ohälsa i arbetslivet

Psykisk ohälsa i arbetslivet

Psykisk ohälsa kan leda till långa och kostsamma sjukskrivningar. Kan du som arbetsgivare förebygga att medarbetare mår psykiskt dåligt? Och hur kan du i så fall hantera ohälsa bland medarbetare?

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till dig som vill ha mer kunskap om psykiska ohälsa på arbetsplatsen.

Innehåll

Forskning visar att arbetsplatsen kan fungerar mot sådant som depression, ångest, stress och sömnproblem. Under det här seminariet lär du dig förstå och hantera någon med psykisk ohälsa på jobbet. Föreläsaren som ska ta dig igenom detta viktiga och aktuella ämne är Malin Holmström – verksam psykolog och organisationskonsult med bred erfarenhet inom arbetslivets psykologi.

Under detta tillfälle får du som deltar en introduktion till psykisk ohälsa i arbetslivet och lär dig se tidiga tecken och signaler på ohälsa hos individer.
Du får lära dig mer om hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmågan och hur du som kollega eller chef kan förebygga och hantera psykisk ohälsa på din arbetsplats. Om du är chef får du också veta vilken roll och vilket ansvar du har mot dina medarbetare i dessa frågor.

Vi startar dagen med frukost kl 08.30 på Laxbutiken. Föreläsningen startar 09.00 och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna till seminariet (max 3 deltagare/företag).

Observera att vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 24 timmar innan föreläsningen, debiteras en avgift på 300 kr/ per bokad plats.

OM FÖRELÄSAREN
Malin Holmström är verksam psykolog och organisationskonsult. Hon har en bred erfarenhet inom arbetslivets psykologi och har bland annat arbetat inom företagshälsovård och i egen verksamhet. Malin arbetar med organisations- och grupputveckling, chefshandledning och med enskilt stöd, insatser och behandling för enskilda individer.

Psykisk ohälsa i arbetslivet