Seminarier och workshops

Cybersäkerhet – hur ska företag tänka och vilken hjälp finns att få?

Cybersäkerhet – hur ska företag tänka och vilken hjälp finns att få?

Välkommen till en träff med fokus på ett brännande ämne – cybersäkerhet. I en tid av digitalisering, som tar allt större plats i våra liv, både på jobbet och privat, är det av yttersta vikt att vara väl rustad och förberedd för de utmaningar som detta medför.

Målgrupp

Företag som är verksamma i Hylte kommun med intresse för ämnet.

Innehåll

Cybersäkerhet, även kallat digital säkerhet, är metoder för att skydda digitala information, enheter och tillgångar, såsom personlig information, konton, filer, foton och pengar. Under träffen kommer du få en bild av vad som händer inom cybersäkerhetsområdet just nu och vilka risker som företag står inför – både i omvärlden, närvärlden och internt. Du får också till dig konkreta exempel på hot och utmaningar som kan uppstå och hur du som företagare kan arbeta förebyggande för att minimera risken för cyberattacker.

När det kommer till lagar och krav så händer här mycket inom området, som företag måste följa. Under seminariet kommer du få veta vilka åtgärder ni behöver göra om ert företag drabbas av en cyberattack samt vilka lagar och regler är relevanta (tex NIS2). Att vara förberedd och arbeta proaktivt med cybersäkerhet är bra och avgörande för företagets konkurrenskraft framåt.

Arrangörerna av seminariet kommer slutligen prata om hur de kan hjälpa er företag med cybersäkerhet och hur ni kan få hjälp inom området för er verksamhet. TEK Kompetens tillsammans med High5 och Involvus är arrangörer av seminariet. Det bjuds på kaffe och fralla.

Välkommen till en morgonträff med kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte!

  • 2024-04-16 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-04-11
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Cybersäkerhet – hur ska företag tänka och vilken hjälp finns att få?