Språk

Svenska på företaget

Svenska på företaget

För dig som vill förbättra dina svenska språkkunskaper.

Målgrupp

Alla som vill förbättra eller träna sina svenska språkkunskaper.

Innehåll

Behovsanpassad språkträning som främst fokuserar på den kommunikativa/funktionella sidan av språkanvändningen t.ex. vardagssituationer, sociala kontakter (vikten med att lära sig och befästa t. ex. betoning och artighetsfraser så att man inte bara ”är” trevlig utan ”låter trevlig” också).
Vanliga uttryck och fraser, praktisk svenska, hur man skriver lättförståeligt och korrekt. Säkerställande av säkerhetsföreskrifter, manualer, instruktioner osv. i förekommande fall.