Språk

HR-Business English Basic

HR-Business English Basic

Jobbar du med HR-frågor i en internationell miljö där du använder det engelska språket i presentationer, intervjuer, kontakt med/stöd till chefer, administrativa ärenden m.m.? Genom utbildningen får du möjlighet att utveckla din affärsengelska med inriktning på just HR.

Målgrupp

Du arbetar med HR-frågor där du kommer i kontakt med det engelska språket. Vi ser att du har en del kunskap med dig inom det engelska språket men vill utveckla just den professionella delen kopplat till HR-området.

Innehåll

Varje lektion fokuserar på för ämnet lämpligt ordförråd och grammatik och vi tränar de fyra färdigheterna läsa, lyssna, skriva och prata.

Grundläggande kursupplägg:
(kan komma att anpassas under kursens gång utifrån deltagarnas behov)

Lesson 1. Company structure and profile
Lesson 2. Business areas and finance
Lesson 3. Meetings and job interviews
Lesson 4. Working conditions and job description
Lesson 5. Describing trends, products and services
Lesson 6. Presentations- discussions and interviews