Språk

Affärsengelska

Affärsengelska

För dig som vill förbättra dina kunskaper inom området affärsengelska.

Målgrupp

Kursen tar avstamp i individens aktuella kunskapsnivå och arbetar mot att säkerställa kapacitet, trygghet och utveckling av förmågan att använda det engelska språket i internationella, yrkesmässiga kontakter. Kursen är inriktad mot olika former av affärskommunikation (skriftligt och muntligt) och kunskap om sociala och kulturella förhållanden. All undervisning och ingående övningar bedrivs på engelska. Du bör tycka det är kul och känna dig bekväm med att använda det engelska språket, såväl muntligt och skriftligt, tillsammans med de andra deltagarna. "

Innehåll

Anpassas efter kursdeltagarnas behov och önskemål. T.ex. kan den innehålla:

Individuell behovsanalys (om deltagarna så önskar)
•Skriftlig och muntlig kommunikation (t.ex. affärsbrev, e-mail, social engelska, möten, telefon)
•Rollspel alt. kommunikationsövningar
•Praktiska datorövningar
•Artiklar (läsning, bearbetning) inom intresse-/arbetsområde
•Grammatik (behovsbaserat)
•Aktuell/anpassad terminologi