Utbildningar

SharePoint

SharePoint

SharePoint ingår som en grundläggande komponent i Microsoft 365. Här får du lära dig hur du kan utnyttja möjligheterna som finns i SharePoint.

Målgrupp

De som använder Microsoft 365 i sin organisation och vill börja utnyttja de möjligheter som SharePoint ger.

Innehåll

Vad är SharePoint och vad kan det användas till
* Hur SharePoint är strukturerat i webbplatser
* Dokumentbibliotek, metadata mm
* SharePoint listor
* Skapa och redigera SharePoint webbsidor
* Webbdelar
* Behörigheter
Söka i SharePoint

  • 2024-11-26 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-11-26
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar