Marknad & kommunikation

Workshopledning- att facilitera effektiva möten

Workshopledning- att facilitera effektiva möten

För dig som vill skapa effektiva möten.

Målgrupp

Du arbetar förmodligen som mötesledare, projektledare, chef, workshopledare eller liknande eller har inslag av det i ditt arbete.

Innehåll

Hur skapar man ett effektivt möte/workshop?

Hur kan vi utveckla våra möten?
Struktur på möten/workshops

Varför struktur?

Hur skapa struktur?
Hur får man alla deltagarna att bidra och känna ansvar för resultatet?
Hur skapar man ett kreativt klimat?
Vilken roll har jag som leder mötet?

Leda genom frågor

Engagera deltagarna

Få med alla

Styra

Hur få respekt som mötesledare?
Delaktighet och engagemang genom kommunikation

Feedbacktrappan

Hur ökar vi kvaliteten på professionella samtal?

Att hålla oss till ämnet för att nå målet