Marknad & kommunikation

Storytelling

Storytelling

I en tid av sociala medier, där alla plötsligt jobbar med PR blir det livsviktigt att kunna berätta. Den här kursen lär ut vikten av att - som företag och organisation - ha en kraftfull, tydlig och konsekvent berättelse. Vilken är er story?

Målgrupp

Konsten att berätta kan och bör användas i såväl intern som extern kommunikation. Riktar sig till dig som arbetar med kommunikationsfrågor och organisationens värderingsgrunder på olika sätt. Ett kraftfullt verktyg för dig som är ledare.

Innehåll

Utbildningen lägger vikt vid storyns betydelse som kulturbyggare och kulturbärare, men också som styr- och kommunikationsverktyg. Behandlar på ett lättsamt och engagerande sätt storytelling i både teori och praktik. Från stenåldersdramaturgi, via IKEAs corporate storytelling, till dagens ICA-reklam. Behöver allt man berättar vara sant och hur kommer det sig att historier slår siffror varje gång? Tar även upp praktiska tips på hur man bygger och förvaltar sitt företags historia. Under en dag blandas underhållande föreläsning med diskussioner och gruppövningar. Dessutom får du lära dig att du redan kan dramaturgi, men att ditt företag också måste anamma dramaturgin.