Marknad & kommunikation

Sluta sälja, få kunden att köpa

Sluta sälja, få kunden att köpa

Att sälja är en process om påverkan, att identifiera, förstå och leverera på kundens behov. Denna utbildning ämnar åt att ge dig kunskap om hur du genomför detta på ett lönsamt sätt för såväl kunden som dig.

Målgrupp

För dig som vill lära dig hur man kommunicerar effektivt, paketerar ditt erbjudande attraktivt och få kunden att gå till avslut.

Innehåll

- Sluta sälja, få kunden att köpa
- Effektiv kommunikation "Det hemliga språket"
- Hinderbanan och avslut
- Utveckla affären och tänk "Pareto"

Utbildningen genomförs i första hand med företagsanpassat upplägg och kan även genomföras online via verktyget Microsoft Teams.