Marknad & kommunikation

Lämna attraktiva anbud

Lämna attraktiva anbud

Utbildningen ger dig som deltagare en grundläggande kunskap om vad upphandlingsreglerna innebär. Du blir medveten om vilka rättigheter och skyldigheter du har som leverantör till offentlig sektor samt får råd om hur du kan förbättra era anbud så att ni vinner fler upphandlingar och tjänar mer pengar på affärer med offentlig sektor.

Innehåll

Lagen om offentlig upphandling
 
- Anskaffningsprocessen – skillnad/likhet mellan LOU och privata inköp
 
- Grundläggande principer för offentlig upphandling
 
- Prövning av anbud - vad bedöms i affären?
 
- Vad innebär lägst pris?
 
- När kan jag sälja direkt?
 
- Förtydligande av anbud – en rättighet?
 
- Ramavtal och avrop
 
- Ogiltighetsförklaring av ingångna avtal – konsekvens vid försäljning
 
- Överprövning och skadestånd - hur gör man?
 
 
Vad man bör tänka på vid anbudsgivning

- Relationer till offentliga upphandlare – vilka kontakter kan man ta?
 
- Hur analyseras ett förfrågningsunderlag?
 
- Hur organiseras anbudsarbetet?
 
- Hur presenteras företaget och tjänsten i anbudet?
 
- Hur kan man underlätta för upphandlaren?
 
- Hur kvalitetssäkrar man sina anbud?
 
- Checklistor för anbudsgivning
 
Utbildningen ger en teoretisk bakgrund och kunskap kring de viktigaste delarna av lagen om offentlig upphandling, men framför allt är den praktiskt inriktad med flera exempel från olika typer av upphandlingar och ger utrymme för att deltagarna får diskutera just sina frågeställningar.

 
Målet är att deltagarna ska
 
·  få en grundläggande kunskap om vad upphandlingsreglerna innebär
·  bli medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter de har som leverantörer till offentlig sektor
·  få råd om hur de kan förbättra sina anbud så att de vinner fler upphandlingar och tjänar mer pengar på affärer med offentlig sektor