Marknad & kommunikation

Digital Marknadsföring

Digital Marknadsföring

Känns hela den digitala marknadsföringsbiten inklusive social medienärvaro svårnavigerat? Har ni svårt att hinna med, veta hur ni ska prioritera närvaron eller har ni rentav inte kommit igång ordentligt på den digitala arenan? Känns det som en utmaning att veta i vilka kanaler ni når era befintliga eller potentiella målgrupper, eller vilket innehåll ni ska ha för att skapa engagemang och driva mot försäljning? Då är den här utbildningen för dig.

Målgrupp

För dig som är blivande eller nuvarande ansvarig för digital marknadsföring, köpare av digitala marknadsförings-/SoMe-tjänster, marknadsförare, chefer och budgetansvariga. Utbildningen passar såväl nybörjare som mer vana användare på området, den riktar sig dock ej till de på en avancerad kunskapsnivå.

Innehåll

Upplägget syftar till att skapa en tydlig bild kring hur du ska sätta företagets kurs genom det digitala marknadsföringslandskapet, med relevanta budskap, till rätt målgrupper, i rätt kanaler, baserat på era resurser. Där ingår bland annat att sätta en digital strategi, få nycklar och konkreta exempel på hur man skapar bra och engagerande innehåll i de olika kanalerna, samt hur man följer upp utfallet för att ständigt förbättras och ta er närmare era affärsmål.

Under utbildningen varvas teori och inspirerande exempel med praktiskt arbete under och mellan tillfällena för att underlätta tillgodogörandet av innehållet och att ni kommer igång. Du kommer att få ta del av en mängd färdiga mallar, praktiska lathundar samt tips på digitala verktyg och appar som hjälper dig att lyckas i arbetet. Huvudfokus i utbildningen kommer att ligga på organisk, inte betald, marknadsföring.


Fredrika Rylén har en akademisk examen inom marknadsföring & konsumentbeteende, kombinerat med bred praktisk erfarenhet av roller i näringslivet inom marknadsföring, såväl nationellt som internationellt. Har även under flera år arbetat som planner i reklambranschen, vilket innebär att ha ansvaret för att förstå marknaden och målgruppen, skapa strategin och ge riktlinjer för det kreativa förloppet i kommunikationsprojekt.
Arbetar sedan 2012 som konsult inom digital marknadsföring där hon hjälper företag att förflytta sin kommunikation till den digital arenan – hela vägen från att sätta strategin till att hantera det praktiska genomförandet.