Marknad & kommunikation

ABC kunder

ABC kunder

Syftet med denna dag är du och ditt företag ska känna er säkra på vilka kunder som är de viktigaste för er. Vilka kunder tjänar ni mest pengar på? Får de viktigaste kunderna den tid de behöver? Lägger ni lika mycket tid på de kunder som ni tjänar minst på? Finns det till och med kunder som ni inte tjänar något på alls?

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till Försäljningschefer och VD i mindre och medelstora företag som vill ha en tydligare struktur kring sitt försäljningsarbete för att lägga tid på rätt kunder och effektivisera sitt försäljningsarbete.

Innehåll

Detta är en utbildning på två halvdagar som hjälper till att klassificera era kunder och prioritera er tid och ert engagemang. Ni jobbar självfallet med era egna case under utbildningsdagar och ni kommer att få verktyg som ni kommer att kunna jobba vidare med på egen hand.

Dag 1
Att välja rätt kunder
Kundklassificering
Kriterier - Värdering – Kundperspektivet

Uppföljning via skype

Dag 2
Säljplanen
Hur får ni nya kunder?
Bearbeta befintliga kunder
Prioritering av kunder

Uppföljning via skype

Verktyg
• Kundklassificeringsmallen
• Säljplanen

Syftet med den här utbildningen är att med hjälp av praktiska verktyg och ett logiskt resonemang prioritera rätt kunder och aktiviteter för att nå ökad försäljning och förbättrat resultat.


Utbildningen genomförs i första hand med företagsanpassat upplägg.

UTBILDARE
Utbildningen leds av Johan Skattner från GlobePlus.
Johan arbetar som affärsutvecklingskonsult med fokus på kund och försäljningsfrågor. Han är en van utbildare med erfarenhet från bl.a. IHM Business School i Göteborg som lärare och coach.