Utbildningar

Krishantering och krisstöd

Krishantering och krisstöd

Är ni förberedda på att hantera en kris? En kris eller akut situation kan uppstå när som helst och det är avgörande att vara förberedd när olyckan väl är framme. Utbildningen lär dig att organisera och förbereda rätt personer att göra rätt saker vid rätt tillfälle.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud, medarbetare och HR som vill få teoretiska kunskaper inom krishantering.

Innehåll

När en kris inträffar, oavsett om det är på arbetsplatsen eller i privatlivet, kan det leda till allvarliga psykiska och fysiska påfrestningar. Att vara förberedd och ha kunskap om hur man hanterar sådana situationer bidrar till att minska påverkan på de drabbade. Med rätt krisstöd kan du skapa en trygg och stödjande miljö för medarbetare och stärka förtroendet för organisationen. Under utbildningen ligger fokus på:
- Kunskap om stress och kris (grundläggande psykotraumatologi)
- Ledarskapets och den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för en väl fungerande krishantering och krisstöd
- Aktivt lyssnande
- Psykologisk första hjälp
- Avlastande samtal i ett teoretiskt perspektiv
- Uppföljning av drabbade
- Professionellt stöd

Utbildningen är framtagen för dig som vill lära dig mer om krishantering och utveckla din förmåga att hantera och stödja medarbetare i krissituationer. Under utbildningen får du möjligheten att ta till dig ny kunskap och praktiska verktyg för att skapa en stödjande miljö innan krisen inträffar, kunna ge psykologisk ”första hjälp” vid akuta händelser samt hur du kan följa upp och stödja den drabbade under återhämtningsperioden. Efter att ha gått utbildningen är målet är att du som deltagare ska kunna redogöra för hur en organisation kan arbeta med sin krishantering, förstå systemet för krisstödet enligt krisstödskedjan, tillvägagångssättet att ge psykologisk första hjälpen och förstå vikten av uppföljning.

  • 2024-10-10 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-09-25
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Krishantering och krisstöd