Utbildningar

Hållbarhetsarbete för små och medelstora organisationer

Hållbarhetsarbete för små och medelstora organisationer

Ett aktivt hållbarhetsarbete ger fördelar affärsmässigt och bidrar till en bättre värld, både miljömässigt och socialt. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att uppfylla kundkrav och lagkrav avseende hållbarhet. Under utbildningen får du också möjlighet att praktiskt utveckla nyckeldelarna av hållbarhetsarbetet i just din verksamhet - bland annat genom kartläggning av värdekedjan och intressentanalys.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som är, eller kommer att bli, involverad i organisationens hållbarhetsarbete, kanske för att ni omfattas av de nya reglerna om hållbarhetsrapportering, CSRD, eller för att det finns en ambition om stärkt hållbarhetsprofilering och transparens. Utbildningen passar både dig som har en chefsroll och dig som har en samordnande roll.

Innehåll

Utbildningen ger dig inledningsvis kunskaper om vad hållbar utveckling innebär för att sedan gå vidare till fördjupning inom de analyser som skapar förutsättningar för att hitta rätt fokus i hållbarhetsarbetet. Översiktligt presenteras också metodik för beräkning av växthusgasutsläpp. Utbildningen hålls under två halvdagar och mellan de två tillfällena får du möjlighet att praktiskt påbörja analyser av den egna verksamheten.

Del 1:
• Hållbar utveckling och Agenda 2030
• Verksamhetens förutsättningar för hållbarhetsprofilering
• Lagkrav gällande hållbarhet
• Hållbarhetsrapportering - arbetsgång och nyckeldelar
• Intressentanalys
• Analys av värdekedjan
Del 2:
• Hållbarhetsrisker
• Dubbel väsentlighetsanalys
• Klimatpåverkan och beräkning av växthusgasutsläpp
• Att styra verksamheten mot ökad hållbarhet - policy, mål, arbetssätt

  • 2024-10-10 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-10-10
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Hållbarhetsarbete för små och medelstora organisationer